Usługi projektowe dla JST

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest – usługi projektowe dla JST

Firma AnECO oferuje usługi projektowe dla JST, które pomagają Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) w audycie azbestu. Przeprowadzona inwentaryzacja jest narzędziem umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie na zadania związane z realizacją Programu Usuwania Azbestu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach dotyczących inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenach gmin, miast i powiatów.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji, która jest niezbędna przy ubieganiu się o środki na przeprowadzenie inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenach JST

Przeprowadzamy, na terenie całej gminy, szczegółową inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, metodą „spis z natury”

Wprowadzamy wyniki inwentaryzacji do portalu www.bazaazbestowa.gov.pl

Opracowujemy mapę w postaci warstwy obrysów obiektów posiadających wyroby azbestowe, w formacie SHP, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Przygotowujemy niezbędne dokumenty do rozliczenia projektu

Usługi projektowe dla JST – wykrywanie azbestu

Azbest ma niszczący wpływ na zdrowie. Udowodniono jego rakotwórcze działanie. W związku z tym wzrasta liczba podmiotów, które decydują się na jego usunięcie. Jako wieloletni eksperci w dziedzinie, przeprowadzamy szczegółowy audyt pod kątem występowania materiałów zawierających azbest w obiektach i instalacjach. Nasze usługi projektowe dla JST są realizowane w przejrzysty sposób.

Dokonujemy analizy obiektu na podstawie szczegółowej wizji lokalnej oraz dokumentacji projektowej, w celu wytypowania miejsc występowania wyrobów zawierających azbest

Pobieramy próbki materiałów do badań laboratoryjnych, celem oznaczenia występowania włókien azbestu. Wszystkie prace związane z poborem próbek są wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm dotyczących bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Opracowujemy szczegółowy raport z audytu określający miejsca występowania wyrobów azbestowych, rodzaj azbestu, ilości oraz stan techniczny

Przygotowujemy wycenę usunięcia z obiektu lub instalacji wyrobów azbestowych

Usługi projektowe dla JST – Program Usuwania Azbestu

Program Usuwania Azbestu określa aktualny stan prawny, wyznacza harmonogram czasowo – finansowy oraz pełni rolę edukacyjną i przybliża mieszkańcom problematykę bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów azbestowych.

Usługi projektowe dla JST firmy AnECO zakładają opracowanie Programów Usuwania Azbestu dla gmin.

Dokumentacja porządkuje wszystkie aspekty związane z wyrobami azbestowymi na terenie gminy, a jej głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji azbestu z otoczenia człowieka oraz jego bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Dokumentacja ta jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania usuwania wyrobów azbestowych z gmin.

Projekt Programu podlega opiniowaniu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

POŚ a usługi projektowe dla JST

Program Ochrony Środowiska (POŚ) jest dokumentacją sporządzaną w celu realizacji przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego polityki ochrony środowiska zgodnej z założeniami obowiązującego prawa oraz spójnej z dokumentami środowiskowymi wyższego szczebla. POŚ ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Przygotowujemy raporty z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska oraz opracowujemy Programy Ochrony Środowiska oraz ich aktualizacje.

Projekt Programu podlega opiniowaniu przez organ wyższego szczebla oraz przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną. W następstwie możliwa jest konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Sprawdzone usługi projektowe dla JST

Firma AnECO jest specjalistą w zakresie identyfikacji i usuwania azbestu. Nasze usługi projektowe dla JST to niezawodny sposób na szybkie wykrycie i bezpieczne pozbycie się tego szkodliwego materiału. Pomagamy przejść przez procedury związane z Programem Usuwania Azbestu. Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach, zadzwoń pod numer 733 636 414, napisz na [email protected] lub skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce Kontakt.

Menu