Utylizacja azbestu przez AnECO innowacyjnymi technikami

Zespół specjalistów AnECO oferuje kompleksowe usługi z zakresu oceny, demontażu i utylizacji azbestu. Nasze prace są wykonane profesjonalnie. Wykorzystujemy najnowsze technologie, gwarantując kompleksową obsługę i bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy. W zakres naszych obowiązków wchodzą między innymi:

  • ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest,
  • szczegółowe inwentaryzacje azbestu dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • precyzyjne kosztorysy obejmujące wszystkie etapy prac,
  • bezpieczny demontaż pokryć dachowych, ścian, otulin, płyt warstwowych, wełny mineralnej itp.,
  • ścisły monitoring procesów związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu,
  • transport odpadów azbestowych na terenie całego kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą i ustalenia szczegółów współpracy. Jesteśmy dostępni pod wskazanym numerem telefonu oraz adresem e-mail.

Cena utylizacji azbestu

Cena utylizacji azbestu może zależeć od kilku czynników. W AnECO dbamy o to, aby dostosować cennik do budżetu i możliwości finansowych klienta. Obliczamy koszty usługi na podstawie ilości utylizowanego eternitu i rodzaju materiałów zawierających azbest. Bierzemy też pod uwagę jego rodzaj (chryzotyl, amosyt, krocydolit) ze względu na różnice w procesach usuwania i utylizacji. Wszystkie prace są przeprowadzane zgodnie z przepisami, co może wpłynąć na koszty związane z zastosowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Jeśli chcą Państwo poznać szczegółową cenę utylizacji azbestu, zapraszamy do kontaktu.

Utylizacja azbestu jest ważnym elementem ochrony naszego środowiska

Utylizacja azbestu od wielu lat jest jedną ze specjalizacji naszej firmy.

Naszymi klientami są przedsiębiorstwa, instytucje oraz indywidualni klienci.

Wpisujemy się tym w Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. Usuwanie i unieszkodliwianie tego materiału jest działaniem wymagającym wiedzy, umiejętności, sprzętu i znajomości procedur. Jesteśmy w stanie poradzić sobie z azbestem bez względu na rodzaj, postać i ilość.

Azbest od lat 60 był niezwykle popularnym w budownictwie materiałem, wytrzymałym na temperatury, ogniotrwałym, o właściwościach, które pozwalały tworzyć idealne wzmocnienie w eternicie. Te wszystkie zalety okazały zdewaluowane przez wykrycie jednej cechy – bardzo złego, a często nieodwracalnego wpływu na zdrowie. Azbest uważany jest obecnie za jeden z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń. Dlatego utylizacja azbestu i produktu połączenia go z cementem – eternitu, stała się niezbędnym działaniem.

Dlaczego i do kiedy utylizacja azbestu to konieczność?

Nazwa azbest obejmuje ogół minerałów krzemianowych w postaci włókien, które są wytrzymałe na rozciąganie, elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych. O jego szkodliwości dla zdrowia decyduje średnica i długość włókien. Większe, jeżeli dostaną się do górnych dróg oddechowych, zazwyczaj są z nich usuwane. Groźne dla zdrowia są te cienkie, zawieszone w powietrzu, które przenikają do płuc, gdzie w wyniku wieloletniego drażnienia komórek powodują nowotwory. Destrukcyjne działanie na zdrowie może ujawnić się nawet po 30 latach zetknięcia się z nimi. Jest to fakt wymagający bezzwłocznych działań, czyli utylizacji azbestu – materiału, który znalazł przed laty szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie. Najbardziej eksponowani na szkodliwe działanie azbestu byli pracownicy tych branż, ale żaden stopień narażenia na ten czynnik nie jest bezpieczny. Dlatego w 1997 roku na terenie Polski na mocy ustawy zakazano produkcji oraz wprowadzania produktów zawierających azbest. Drugim krokiem był rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Zobacz również: Nasz artykuł w Strefie Wiedzy.

Gdzie jeszcze występuje azbest?

Eternit, który składa się z azbestu, był przez długi czas popularnym pokryciem dachów i ścian budynków. Dlatego obecnie, mimo szerokiego programu usuwania, nadal występuje jako element domu. To między innymi dlatego, że utylizacja eternitu jest nie nie lada wyzwaniem. Azbest służył również do produkcji materiałów dekarskich i okładzinowych, izolacji rur wodociągowych i kanalizacyjnych, uszczelnień w energetyce ciepłowniczej. Jeżeli te elementy nie zostaną uszkodzone, nie są groźne dla zdrowia. Stają się niebezpieczne, gdy zostaną złamane, skruszone, przecięte lub dochodzi do korozji. Wtedy włókna azbestowe uwalniają się do powietrza i mogą poprzez oddech wniknąć do organizmu. Taka sytuacja może nastąpić podczas remontu, rozbiórki, czy planowej eliminacji elementów zawierających azbest. Konieczne jest więc przeprowadzenie ich usunięcia przez koncesjonowaną firmę. Taką jest AnECO.

Utylizacja azbestu, utylizacja eternitu – dlaczego AnECO to dobry wybór

Ze względu na specyfikę odpadów, zawierających azbest, operację taką jak utylizacja eternitu z dachu lub elewacji, a także innych elementów warto zlecić nam. Mamy stosowne uprawnienia, doświadczenie na tym polu i wiemy, jak to zrobić bezpiecznie i zgodnie z procedurami.

1. Spełniamy wszystkie niezbędne warunki, czyli: Na podstawie dokumentacji projektowej i fotograficznej, dokonujemy oględzin, przeprowadzamy wywiad, dokonujemy analizy i przedstawimy możliwości usunięcia azbestu z miejsc jego występowania.

2. Zgodnie z przepisami, w sposób bezpieczny utylizujemy azbest, a powstałe przy tym odpady zabezpieczamy przed uwolnieniem się z nich rakotwórczych włókien.

3. Zapakowane przewozimy specjalistycznymi pojazdami na składowisko odpadów niebezpiecznych, które posiada odpowiednie zezwolenie.

4. Udostępniamy pełną dokumentację – oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zaznaczeniem rodzaju azbestu i jego ilości, kartę przekazania odpadów na składowisko, wygenerowanej w rejestrze BDO.

Utylizacja azbestu nie jest procesem łatwym. Działając umiejętnie, mając doświadczenie i kwalifikacje, można to zrobić bezpiecznie i efektywnie. Dzięki temu jest szansa, że eternit, wbrew swojej nazwie, nie będzie występował w środowisku wiecznie.

Czy wiesz, że?

Azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających naszą planetę.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, pomożemy usunąć ten rakotwórczy materiał.

Menu