Usuwanie eternitu z budynków mieszkalnych i użytkowych

Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, w tym w usuwaniu eternitu. Oferujemy usługi demontażu, transportu i utylizacji na terenie całej Polski. Dysponujemy niezbędnymi certyfikatami i zezwoleniami. Zatrudniamy kadrę doświadczonych specjalistów, którzy w bezpieczny i skuteczny sposób usuwają eternit z dachów wszystkich budynków.

Eternit, czyli materiał budowlany oparty na azbestowo-cementowej mieszance minerałów krzemianowych w postaci włókien. Był powszechnie stosowany w budownictwie mieszkalnym i użytkowym w latach 60. i 70. XX wieku. Jednak w 1998 roku, ze względu na udowodnione szkodliwe skutki, wprowadzono zakaz produkcji wszelkich produktów zawierających ten materiał. W tym samym roku Rada Ministrów zaakceptowała „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Do 2032 roku wszyscy właściciele budynków są zatem zobowiązani do usunięcia eternitu z dachu.

Zadanie to wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i zastosowania właściwych technik. Pozbywanie się azbestu na własną rękę jest nieodpowiedzialne. Zachęcamy zatem do zapoznania się z ofertą AnECO i skorzystania ze wsparcia w tym zakresie.

Menu