Utylizacja eternitu – jak przebiega i ile kosztuje usługa?

Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z azbestem na dachu jest skorzystanie z profesjonalnej firmy zajmującej się nie tylko jego ściąganiem, ale także utylizacją eternitu. Samodzielne usuwanie jest niebezpieczne dla zdrowia, a pozbywanie się go na przykład, wyrzucając w lesie, jest nielegalne. AnECO współpracuje ze składowiskami posiadającymi wymagane prawem zezwolenia na ostateczne unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Utylizacja eternitu – cena

Materiał budowlany o potocznej nazwie eternit, powszechnie używany ponad pół wieku temu, składał się głównie z azbestu i cementu. Popularne zastosowania to płyty faliste do dachów oraz elewacje, w tym lekkie i ogniotrwałe płytki dachowe zwane karo. Produkt ten, łatwy w montażu i stosunkowo tani, zyskał popularność zwłaszcza na wsiach i w małych miastach. Według najnowszych przepisów, ma zniknąć całkowicie do 2032 roku. Ceny demontażu i utylizacji eternitu w Polsce kształtują się w przedziale: 27,00 do 40,00 zł brutto.

Utylizacja eternitu – koszt

W AnECO ustalamy indywidualnie koszt utylizacji eternitu. Podczas opracowywania wyceny bierzemy głównie pod uwagę rodzaj i ilość szkodliwego materiału. Następnie dobieramy technikę jego usuwania z dachu i utylizacji.

Istnieją także różne źródła finansowania na demontaż, pakowanie, wywóz i utylizację eternitu, zwłaszcza w samorządach, np. w Warszawie, gdzie można uzyskać pokrycie kosztów na poziomie około 60%. Warto zaznaczyć, że pełne 100% finansowania można uzyskać poprzez refundację po zakończeniu prac i przedstawieniu dokumentów potwierdzających zgodność z prawem. W trakcie każdego etapu należy szczególnie dbać o prawidłowy przebieg procesu i odpowiednią dokumentację.

Menu