Wymiana eternitu na materiały przyjazne środowisku

Do niedawna uważano eternit za doskonały materiał ze względu na niski koszt, odporność na ścieranie, ogniotrwałość i dobre właściwości izolacyjne. Niestety, badania naukowe wykazały, że zawarte w nim włókna azbestowe są szkodliwe dla zdrowia, co skłoniło do konieczności usuwania tego materiału z dachów. Wymiana eternitu, choć to wiąże się z wysokimi kosztami dla właścicieli domów, musi zostać wykonana. Istnieje jednak program dofinansowania prac remontowo-modernizacyjnych, który oferuje bezzwrotne dotacje na wymianę eternitu, łagodząc finansowe obciążenia. Pomagamy nie tylko w pozbyciu się tego szkodliwego materiału, ale także w złożeniu wniosku o dotację.

Przed przystąpieniem do wymiany eternitu konieczne jest jego profesjonalne usunięcie. Zlecenie tej pracy naszej firmie gwarantuje bezpieczeństwo, począwszy od odpowiedniego ogrodzenia i oznakowania terenu rozbiórkowego, chroniącego przed niebezpieczeństwem dla otoczenia. Pomagamy także w doborze sposobu usuwania, w zależności od rodzaju azbestu i powierzchni nim pokrytej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą AnECO. Unikajmy odkładania tych zadań na ostatnią chwilę, zwłaszcza że zgodnie z aktualnym programem koszty wymiany eternitu będą rosnąć w przyszłych latach.

Menu