Czy można samemu zdemontować eternit z dachu?

czy można samemu zdemontować eternit z dachu?

Czy można samemu zdemontować eternit z dachu? W poniższym artykule odpowiemy na pytanie czy należy to robić i dlaczego usuwanie eternitu nie jest błahym tematem.

Eternit, czyli charakterystyczne pokrycie dachowe

Tak dobrze znane, głównie na terenach wsi, dachy pokryte eternitem są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Mimo, że największe niebezpieczeństwo występuje przy uszkodzeniu mechanicznym, również deszcz może powodować uwalnianie włókien azbestu z cementu.

Włókna zawarte w eternicie na dachu są niewielkich rozmiarów, przez co uwolnione do środowiska bardzo łatwo dostają się do dróg oddechowych człowieka, gdzie osiadają, powodując choroby płuc, oskrzeli i opłucnej.

Kolejnym motywatorem do usunięcia eternitu jest obowiązujący w Polsce przepis zobowiązujący do likwidowania dachów eternitowych do końca 2032 roku. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, na pewno wiele osób zadaje sobie pytanie: Czy można samemu zdemontować eternit z dachu?

Czy można samemu zdemontować eternit z dachu? Co na to prawo?

Pod żadnym pozorem nie należy samemu demontować eternitu z dachu. Pomijając występujące przy takiej pracy zagrożenie zdrowia, istnieje także zagrożenie ze strony prawnej. Osoba samodzielnie podejmująca się zdemontowania lub składowania eternitu niezgodne z przepisami może zostać ukarana karą grzywny w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. Skoro nie można samemu dokonać demontażu, to w jaki sposób pozbyć się tego materiału? Należy zgłosić się do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem pokryć eternitowych.

Nasza firma AnECO, od lat specjalizujemy się w utylizacji azbestu.

Jakie kroki podjąć w celu usunięcia dachu z pokryciem eternitowym?

Skoro mamy już odpowiedź przeczącą na pytanie, czy można samemu zdemontować eternit z dachu, przejdźmy więc do teraz pytania: jak odpowiednio się za to zabrać? Pierwszym krokiem powinno być zadbanie o odpowiednią dokumentację, zawierającą ocenę stanu technicznego eternitu na posiadłości i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Następnie warto zainteresować się, czy w gminie ma miejsce program usuwania szkodliwego azbestu, ponieważ możliwe jest dofinansowanie do zdemontowania eternitu z dachu.  Gdy już wiadomo, czy w wybranej gminie występuje taki program, należy znaleźć odpowiednią, wyspecjalizowaną firmę, która podejmie się prac demontażu.

Jak mówi prawo, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem działań, prace usuwania wyrobów zawierających azbest należy zgłosić do gminnego nadzoru budowlanego, okręgowego inspektoratu pracy oraz lokalnego inspektoratu sanitarnego. Więcej informacji na temat uzyskania pozwolenia dostępne jest na stronie gov.pl. Dopiero po uzyskaniu zezwolenia, można przystąpić do demontowania eternitu z dachu budynku.

Pokrycia eternitowe dachów zawierające szkodliwe włókna azbestowe zagrażają zdrowiu ludzi, dlatego należy jak najszybciej zainteresować się demontażem go z dachów budynków użytkowych przy pomocy odpowiednich, wyspecjalizowanych w tym temacie przedsiębiorstw.

Na czym polega utylizacja azbestu? INFOGRAFIKA
Ile kosztuje zdjęcie i utylizacja eternitu?
Menu