Dofinansowanie na wymianę dachu z eternitu – jak uzyskać środki na jego usuwanie?

azbestowe pokrycie dachowe

Eternit to materiał wykorzystywany przed laty do produkcji pokryć dachowych. Jego zaletą była niepalność i doskonała odporność na wodę, jednak niestety wykonywane z niego płyty zawierały także azbest. Składa się on z włókien o niewielkich rozmiarach, które łatwo ulegają odspojeniu i szybko mogą przedostawać się do płuc. Jest to niebezpieczne, ponieważ w krótkim czasie powodują one nieodwracalne uszkodzenia tkanek i rozwój zwyrodnień, które będą coraz bardziej utrudniały oddychanie. Ze względu na takie ryzyko niezbędna jest właściwa utylizacja eternitu. Wymaga ona stosowania specjalnych technologii demontażu i korzystania ze sprzętu ochronnego, co przekłada się na koszt takiej usługi. Dostępne są jednak dopłaty, pozwalające znacznie zmniejszyć skalę wydatku. Przyjrzyjmy się temu nico bliżej.

Jak wygląd sprawa dopłat do utylizacji eternitu?

Dopłaty do wymiany eternitu są realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i programu pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, który jest obsługiwany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Skorzystanie z finansowania wymaga złożenia stosownego wniosku drogą elektroniczną. Maksymalna wielkość powierzchni dachu, na jaki będzie przysługiwało wsparcie to 500 m². Kwoty, na które można liczyć to maksymalnie 40 zł na metr kwadratowy połaci dachowej. Przyznana kwota nie może być więc większa niż 20 000 zł na jednego uprawnionego.

Komu przysługują dopłaty na utylizację eternitu?

Otrzymanie dofinansowania do usuwania i utylizacji eternitu mogą otrzymać wyłącznie rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS lub tacy, którym przyznano dopłaty bezpośrednie w roku złożenia wniosku o dopłatę albo w roku go poprzedzającym. Wymagane jest, by rolnik był właścicielem lub współwłaścicielem budynku. Co ważne, wymiana dachu nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku, a pokrycie musi być zastępowane nowym na całym obiekcie. Warunkiem jest też ukończenie prac w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Bezpieczne metody demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest
Menu