Inwentaryzacja azbestu jako jedna z naszych usług

W 2009 roku Polska wprowadziła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Firma AnECO współpracy z gminami na całym obszarze kraju aktywnie w nim uczestniczy. Realizujemy założenia i cele programu, którymi są:

 • eliminacja oraz bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 • redukcja negatywnych skutków zdrowotnych,
 • minimalizacja wpływu azbestu na środowisko.

Uczestniczymy w programie poprzez przeprowadzanie inwentaryzacji azbestu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług do kontaktu.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest stanowi kluczowy etap w procesie eliminacji tych materiałów z otoczenia. To nieodzowny warunek dla gminy ubiegającej się o środki na ten cel. Jako specjaliści z zakresu inwentaryzacji azbestu, oferujemy kompleksową pomoc.

Dach z azbestu

W całej Polsce można jeszcze spotkać dachy z azbestu różnego rodzaju. Jest obecny na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i szopach. Konieczne jest usunięcie tego szkodliwego materiału do 2032 roku. Dla zainteresowanych udostępniono środki finansowe, które są udzielane w ramach wsparcia programu usuwania go z dachów. Osoby, które chcą pozbyć się dachu z azbestu, mogą starać się o dofinansowanie z kilku źródeł. Wystarczy złożyć wniosek o azbest w odpowiedniej instytucji.

Gminy, związki międzygminne oraz powiaty, angażujące się w usuwanie azbestu z domów na ich terenie, mogą być beneficjentami „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W naborze na rok 2023 przeznaczono łączną sumę dofinansowania wynoszącą 100 mln zł, udzielaną w formie bezzwrotnych dotacji.

Jeśli na terenie swojej posiadłości posiadasz przedmioty zawierające azbest lub masz takie podejrzenie, konieczna jest inwentaryzacja azbestu.

Inwentaryzacja azbestu krok po kroku

Azbest, kiedyś tak często używany, w 1997 roku został zakazany do dalszego użytku ze względu na swój niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Przez drobną, włóknistą strukturę może łatwo wnikać do płuc, oskrzeli i opłucnej, prowadząc do poważnych chorób. Dlatego tak ważnym jest, aby mieć świadomość czy i w jakim stanie posiadamy materiały ze składnikiem azbestu w swoim najbliższym otoczeniu.

Od 2009 roku Polska realizuje Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Właściciel obiektu, w którym znajdują się materiały z azbestem, musi przeprowadzać ich okresową kontrolę, co najmniej raz na 5 lat lub, w niektórych przypadkach, co rok. Dzięki systematycznemu dokonywaniu inwentaryzacji, odpowiednie organy mają kontrolę oraz wiedzę na temat usuwania azbestu.

Aby odpowiednio wykonać inwentaryzację azbestu, podejmij następujące kroki:

 1. Sporządź ocenę stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wypełniając odpowiedni formularz.
 2. Tak wypełnione dokumenty złóż do właściwego urzędu.

Odpowiednio do:

 • Urzędu Marszałkowskiego, jako osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego,
 • Urzędu Gminy jako osoba fizyczna

Tak wykonana inwentaryzacja azbestu jest przeprowadzona prawidłowo. Jedna z dwóch kopii formularza inwentaryzacyjnego zostaje u właściciela gospodarstwa, na okres roku, czyli do momentu wykonania kolejnej inwentaryzacji.

Jakie materiały budowlane należy wpisać do formularza Inwentaryzacja azbestu?

Azbest był powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Znaleźć go można między innymi:

 • w pokryciach dachowych jako eternit,
 • w rurach azbestowo-cementowych,
 • w wentylacjach i kanalizacjach,
 • w płytach azbestowo-cementowych umieszczanych w ścianach warstwowych,
 • we wszystkich miejscach narażonych na nadmierne ciepło i pożary, np. rozdzielnie, węzły ciepłownicze, przejścia kabli i przewodów itp.

Inwentaryzacja azbestu brzmi dla Ciebie tajemniczo?

Najlepszym sposobem przy braku doświadczenia w tej dziedzinie jest zlecenie prac inwentaryzacyjnych wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.

Od ponad kilkunastu lat specjalizujemy się w inwentaryzacji i utylizacji azbestu. Należymy do rządowego programu usuwania azbestu do 2032 roku. Wprowadzamy wyniki inwentaryzacji do bazy rządowej. Wykonujemy i przekazujemy kompletną i wymaganą dokumentacje tworzoną podczas wykonywanych prac. Zawiera ona informacje dotyczące ilości i rodzaju azbestu oraz potwierdzenie odpowiedniej utylizacji materiału.

Zapewniamy wsparcie i profesjonalizm na każdym kroku przeprowadzania prac eliminacyjnych wyrobów zawierających azbest.

Poprawnie udokumentowana inwentaryzacja azbestu a możliwość dofinansowania

Gdy wykonywana jest inwentaryzacja azbestu kluczowe jest przeprowadzenie skrupulatnej i poprawnej dokumentacji. Dzięki temu, można przystąpić do programu dofinansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest mający na celu finansowanie usuwania azbestu w gminach.

Menu