Usuwanie azbestu z dachu w sposób odpowiedzialny i bezpieczny

Usuwanie azbestu z dachu powinno odbywać się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. AnECO oferuje demontaż materiałów zawierających azbest za pomocą sprawdzonych technik. Zajmujemy się nie tylko zdejmowaniem eternitu z dachów, ale świadczymy także usługi transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Likwidujemy dzikie wysypiska, transportując powstałe odpady zawierające eternit na legalne składowiska. Pomagamy klientom indywidualnym w uzyskaniu dotacji na usuwanie azbestu z dachu. Sporządzamy kompleksową dokumentację, obejmującą zgłoszenia do instytucji nadzorczych, ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów z azbestem.

Zajmujemy się też inwentaryzacją obiektów pod kątem jego obecności. Wykonujemy pomiary stężeń włókien azbestu w powietrzu, na stanowisku pracy i w środowisku. Za pomocą odpowiednich narzędzi jesteśmy w stanie zidentyfikować azbest w próbkach materiałów budowlanych.

Wniosek o azbest

Jeśli chcą Państwo uzyskać dofinansowanie na usunięcie pozostałości eternitu, pomagamy sporządzić wniosek o azbest i złożyć go w urzędzie. Zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą, który przedstawi szczegółowy plan działania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie usuwania tego szkodliwego dla człowieka i środowiska materiału z otoczenia. Zapraszamy.

Menu